ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕ.ΑΣ.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕ.ΑΣ.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕ.ΑΣ.Μ.

Θεσσαλονίκη 24/10/2017

Με απόφαση (Νο.3) του Προέδρου του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών ''Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης'' Ιωάννη Π. Χουντή και με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό των διοικητικών συνεργατών ορίζονται οι κάτωθι:

Διευθυντής Τύπου και Επικοινωνίας: Θωμάς Χ. Μαρκόπουλος

Διευθυντής Εκδηλώσεων: Κωνσταντίνος Φράγκος

Διευθυντής Εξωτερικών Συνεργασιών & Δημοσίων Σχέσεων: Μάριος Μπέντσος

Διευθυντής Marketing: Οδυσσέας Μπαλίδης

Διευθυντές Στρατηγικού Σχεδιασμού: Ιωάννης Συκιώτης

Αναπληρωτής Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού: Δημήτριος Καμενίκης

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Μιχαήλ Θεοχαράκης

Τον συντονισμό των Διευθυντών αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής, Ιωάννης Παπαγεωργίου.

keasm

Leave a Reply

Close