ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Θεσσαλονίκη, 14/11/2017

Με απόφαση (Νο.4/2017) του Προέδρου του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών ''Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης'', κ. Ιωάννη Π. Χουντή ορίζονται οι κ.κ.

Πέτρος Ραβανίδης ως Σύμβουλος του Προέδρου για θέματα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Ανάλυσης

Μιχαήλ Καθρέπτης ως Σύμβουλος του Προέδρου για θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

keasm

Leave a Reply

Close