ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Θεσσαλονίκη, 3/11/2017

Με απόφαση (Νο.4) του Προέδρου του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών ''Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης'' Ιωάννη Π. Χουντή και με στόχο την περαιτέρω στελέχωση του γραφείου ορίζονται οι κάτωθι:

Διευθυντής Γραφείου Προέδρου: Κωνσταντίνος Φράγκος

Σύμβουλος Επικοινωνίας και Τύπου: Θωμάς Χ. Μαρκόπουλος

Σύμβουλος Οικονομίας και Ανάπτυξης: Μιχάλης Θεοχαράκης

Σύμβουλος Παιδείας: Ευάγγελος Βαρβαρέσος

keasm

Leave a Reply

Close