ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 10/10/2017

 

Με απόφαση του Προέδρου του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών ''Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης'', Ιωάννη Π. Χουντή ορίζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Διευθύνσεως Θράκης του ΚΕ.ΑΣ.Μ. η κα.Χρυσοθέα Μπασιά του Ιωάννη, Μ.Δ.Ε. Μοντέρνων Ινδικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Goettingen, CEMIS, CSSSC Καλκούτα, Υπ.Διδάκτωρ Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

keasm

Leave a Reply

Close