ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ιωάννης Παπαγεωργίου

-Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Μιχαήλ Θεοχαράκης

-Διευθύντρια Γραφείου: Βασιλική Χαρταμπίλα

-Σύμβουλος Στρατηγικής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης

-Σύμβουλος Οικονομίας και Ανάπτυξης: Ιωάννης Δρόσος Συκιώτης

Close