ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Π. Χουντής

-Διευθυντής Γραφείου: Κωνσταντίνος Φράγκος

-Σύμβουλος Στρατηγικής: Κωνσταντίνος Μουράτης

-Σύμβουλος Επικοινωνίας: Θωμάς Χ. Μαρκόπουλος

-Σύμβουλος Οικονομίας και Ανάπτυξης: Μιχαήλ Θεοχαράκης

-Σύμβουλος Παιδείας: Ευάγγελος Βαρβαρέσος

-Σύμβουλος Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Μιχαήλ Καθρέπτης

-Σύμβουλος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Ανάλυσης: Ραβανίδης Πέτρος

Close