ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Εκδηλώσεων αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ημερίδων, συνεδρίων και workshops του Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης.

 

Διευθυντής Εκδηλώσεων: Κωνσταντίνος Φράγκος

Μέλη Διευθύνσεως: Νίνα Αγγούση

Αμαλία Βιζιργιαννάκη

Άννα Ελένη Πολύδωρα

Αναστασία Παμπαλιάρη

Αικατερίνη Σέπκα

Φιλιώ Μαζαράκη

Σοφία Αγγελίδου

Νικόλαος Μαριδάκης

Ιωάννα Μπιζιώτα

Close