ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ

Τον Φεβρουάριο του 2017 ελήφθη η απόφαση της συγκρότησης του παραρτήματος του Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης στη Θράκη με έδρα την Ορεστιάδα και την ακόλουθη διοικητική διάρθρωση:
Στοιχεία Μελών Διεύθυνσης Παραρτήματος Θράκης
Χρυσή Μπαχαρίδου: Διευθύντρια
Κωνσταντίνα Σίμογλου: Γραμματέας
Χρυσή Γκαιντατζή: Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Νικόλαος Καλφόπουλος: Υπεύθυνος Οικονομικών
Γεώργιος Βαβέτσης: Υπεύθυνος Εκδηλώσεων
Ιωάννης Παρασκευόπουλος: Υπεύθυνος Εξωτερικών Υποθέσεων
Βασίλειος Τσερτσίδης: Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου
Επιστημονικοί Συνεργάτες - Μέλη:
Παντελής Δραχτίδης
Μαρία Μπούγια
Μαρία Σταγκοπούλου

Close