ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΑΚΗΣ

Τον Φεβρουάριο του 2017 ελήφθη η απόφαση της συγκρότησης του παραρτήματος του Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης στη Θράκη με έδρα την Ορεστιάδα και την ακόλουθη διοικητική διάρθρωση:
Στοιχεία Μελών Διεύθυνσης Παραρτήματος Θράκης

Διευθύντρια: Χρυσή Μπαχαρίδου

Γραμματέας: Κωνσταντίνα Σίμογλου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χρυσή Γκαιντατζή

Υπεύθυνος Οικονομικών: Νικόλαος Καλφόπουλος

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων: Γεώργιος Βαβέτσης

Υπεύθυνος Εξωτερικών Συνεργασιών: Ιωάννης Παρασκευόπουλος

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου: Βασίλειος Τσερτσίδης

Επιστημονικοί Συνεργάτες: Παντελής Δραχτίδης

Μαρία Μπούγια

Μαρία Σταγκοπούλου

Χρυσοθέα Μπασιά

Close