ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με απόφαση του Προέδρου του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών (Νο.5/2017), Ιωάννη Π. Χουντή και έχοντας υπ΄όψιν την ανάγκη διεύρυνσης των δράσεων του ΚΕ.ΑΣ.Μ. σε όλη την Ελλάδα, ιδρύεται Διεύθυνση (Παράρτημα) Πελοποννήσου με έδρα την Κόρινθο και την ακόλουθη διοίκηση:

Διευθυντής:Ανδρέας Κορφιάτης

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων Ιωάννης Καλογράης

Υπεύθυνη Ερευνας και Καινοτομίας Αικατερίνη Δαουτάκου

Close