ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό όλων των δράσεων του Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης καθώς και για τον συντονισμό των ερευνών και των μελετών των Γραμματειών Ανάλυσης του Ινστιτούτου.

 

Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού: Ιωάννης Δρόσος Συκιώτης

Αναπληρωτής Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού: Δημήτριος Καμενίκης

Μέλη Διευθύνσεως: Αλεξία Λάζογλου

Διαμαντής Ματζιάρης

Νικόλαος Μωύσογλου

Ευαγγελία Κουγιουμτζή

Ιωάννης Παρμακίδης

Πέτρος Ραβανίδης

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Σοφία Τσιολακίδου

Άλκιστις Χατζηγιαννίδου

Ηλίας Παντελίδης

Καζαντζή Δανάη

Βασίλειος Αηδονίδης

Κωνσταντίνος Πανταζής

Όλγα Παπαδοπούλου

Αντώνης Παπάζογλου

Close