ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING

Η ΔιεύθυνσηMarketing αναλαμβάνει τον συντονισμό της στρατηγικής marketing του Ινστιτούτου.

Διευθυντής Marketing: Οδυσσέας Μπαλίδης

Μέλη Διευθύνσεως: Χαράλαμπος Λαζαρίδης

Αναστάσιος Κεραμίτσης

Έκτωρ Αθανασίου

Ελένη Κούτριου

Close