ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η Διεύθυνση Εξωτερικών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει την διενέργεια επαφών με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα για την πραγματοποίηση συνεργασιών και άλλων συνεργιών.

 

Διευθυντής Εξωτερικών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων: Μάριος Μπέντσος

Μέλη Διευθύνσεως: Ευαγγελία Πατέρα

Αλέξανδρος Γεωργιάδης

Χρύσα Μόσχου

Παύλος Ξανθόπουλος

Ελένη Μπουλαμάτση

Γεώργιος Θωίδης

Βλαχογιάννη Ιφιγένεια

Close