ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χτίζοντας την Ελλάδα της Ελευθερίας, των Ευκαιριών και της Αξιοκρατίας

Η αποστολή και ο στόχος του Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης είναι να διαμορφώσει και να προωθήσει πολιτικές προτάσεις στις βάσεις της ελεύθερης οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, του μειωμένου και αποδοτικού κράτους, του ιδεώδους της Ελευθερίας και των ιδιαίτερων αξιών και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Ως ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και ενεργά think-tank (δεξαμενή σκέψης) το Ινστιτούτο οικονομικών και πολιτικών μελετών ''ΚΕ.ΑΣ.Μ.'' αποτελεί την προμετωπίδα των φιλελεύθερων και μεταρρυθμιστικών ιδεών στην Ελλάδα παλεύοντας για αυτά από το 2015 με πυρήνα και άξονά του νέους πολίτες ανά την Χώρα.

Το ΚΕ.ΑΣ.Μ. παράγει εξειδικευμένες μελέτες (Policy Papers) σε μία σειρά πεδίων, που αφορούν την οικονομία, τις κοινωνικές υπηρεσίες (παιδεία-υγεία), τις διεθνείς σχέσεις και την συνταγματική αναθεώρηση. Πραγματοποιεί εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για την διάδοση και προώθηση αυτών των προτάσεών του ενώ διαμοιράζει τα πορίσματα των ερευνών του σε κοινοβουλευτικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα.

Το ΚΕ.ΑΣ.Μ. σε Αριθμούς 

Σε τρία χρόνια (2015-2018):

15 Εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Κατερίνη).

50 Ομιλητές από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο έχουν πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε εκδηλώσεις μας.

8 Εξειδικευμένες προτάσεις για την οικονομία, την παιδεία και την υγεία.

 

Μελέτες - ReformGR 

Το ΚΕΑΣΜ ως δεξαμενήμελέτης και ρυθμιστής των μεταρρυθμιστικών τάσεων της νεολαίας παρουσιάζει από τις αρχές του 2017 την νέα καμπάνια #ReformGR.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής και παρουσίασης μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν τους ελληνικούς θεσμούς, το κράτος και την οικονομία.

Οι μελέτες εκπονούνται από τους επιστημονικούς συνεργάτες και τα μέλη-συνεργάτες. Τα μέλη είναι οι νέοι που οργανώνουν και δίνουν την έμπνευση για την εκπόνηση της εργασίας και οι επιστημονικοί συνεργάτες είναι οι καθηγητές, πανεπιστημιακοί, ειδικοί επί των θεμάτων και επιστήμονες που υποστηρίζουν και υπογράφουν την επιστημονική ορθότητα των μελετών ακριβώς επειδή καθοδηγούν τα μέλη κατά την έρευνα και κατά τις απορίες που προκύπτουν στα πλαίσια αυτής.

Το ΚΕΑΣΜ σε συνεργασία με εταιρίες επικοινωνίας, ΜΜΕ, social media προβάλλει τις εργασίες των Μελών του και των επιστημονικών συνεργατών του. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ως φορέας προβολής αξιόλογων άρθρων και προάγει τις ιδέες και σκέψεις που αφορούν το ιδεολογικό του πεδίο.

Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν την δυνατότητα να γράφουν άρθρα με ένα σύστημα rotation τόσο από άποψη εναλλαγής της σειράς συγγραφής μεταξύ των μελών όσο και από άποψη θεματικών. Έτσι επιτυγχάνουμε το να παραμένει το ΚΕΑΣΜ up to date όλο το χρόνο σε όλο το φάσμα του επιστητού που εξετάζει.

Close