BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors

Πρόεδρος και Ιδρυτής (Founding Chairman)

Ιωάννης Π. Χουντής

Μέλη (Board Members)

Θωμάς Χ. Μαρκόπουλος

Μάριος Μπέντσος

Κωνσταντίνος Φράγκος

Ιωάννης Δρόσος Συκιώτης

Μιχαήλ Η. Θεοχαράκης

Οδυσσέας Μπαλίδης

Αναστάσιος Κεραμίτσης

Κωνσταντίνος Περδίος (επίβλεψη ερευνητικού έργου)

Γεώργιος Ερμής Μπουγιούρης (υπεύθυνος για οργανώσεις Αθηνών)

Θεόδωρος Νικούλιας

Δημοσθένης Κόλλιας (υπεύθυνος Εκπρόσωπος Τύπου)

keasm

Leave a Reply

Close