ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕ.ΑΣ.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕ.ΑΣ.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕ.ΑΣ.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕ.ΑΣ.Μ. 17/03/2019

Θεσσαλονίκη, 16/3/2018

Με απόφαση του Προέδρου του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών «Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης» Ιωάννη Π. Χουντή και σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 8 ) ορίζονται:

 Οι Δημοσθένης Γαβριηλ Κόλλιας και ο Γεώργιος Ερμής Μπουγιούρης ορίζονται ως Μέλη της Διεύθυνσης Αττικής (Δ.Ε.) διατηρώντας παράλληλα τα προϋπάρχοντα καθήκοντά τους. 

  • Η Δ.Ε. εφεξής απαρτίζεται από τους: 

1. Ηλ. Κατρη (Διευθυντής) 

2. Κ. Περδίο 

3. Θ. Νικολούλια 

4. Δ. Γ. Κολλια 

5. Γ. Ε. Μπουγιούρη. 

Περαιτέρω ορίζονται:

  • Διευθυντής Εξωτερικών Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων: Αναστάσιος Κεραμίτσης
  • Διευθυντής Έρευνας και Επιστημονικού Έργου: Μάριος Μπέντσος

Εκ της Διευθύνσεως Επικοινωνίας και Τύπου ΚΕ.ΑΣ.Μ.

Μαρκόπουλος Χ. Θωμάς

keasm

Leave a Reply

Close