FAQ

Τι είναι το Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης;

Το Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης είναι Ινστιτούτο Πολιτικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Μελετών, μη κερδοσκοπικού περιεχομένου.

Που εδρεύει το ΚΕ.ΑΣ.Μ;

Τα κεντρικά γραφεία του ΚΕ.ΑΣ.Μ. βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη.

Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας με το ΚΕ.ΑΣ.Μ.;

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

info@keasm.gr / press@keasm.gr (Θεσσαλονίκη) |

Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα: www.keasm.gr

Επίσημη Σελίδα Facebook: www.facebook.com/keasmsocial

Ποια είναι η δομή του ΚΕ.ΑΣ.Μ.;

Το εταιρικό οργανόγραμμα του ΚΕ.ΑΣ.Μ. περιλαμβάνει τη Κεντρική Διοίκηση (Δ.Σ.), τις Διευθύνσεις (κεντρικές και παραρτημάτων) και τις Θεματικές Γραμματείες Παραγωγής Πολιτικής

Τι είναι οι Θεματικές Γραμματείες/ Πολιτικές Επιτροπές και ποιο το έργο τους;

Οι Πολιτικές Επιτροπές ή Θεματικές Γραμματείες σχετίζονται με οικονομικά, μεταρρυθμιστικά, εργασιακά, ναυτιλιακά, μορφωτικά, υγειονομικά, ευρωπαϊκά, συνταγματικά θέματα, η εξέταση των οποίων προάγει λύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης στην χώρα μας. Κάθε Επιτροπή απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Συντονιστή και τα Μέλη της.

Οι Επιτροπές διοργανώνουν θεματικές ημερίδες και ευρύτερες οργανώσεις ενώ παράλληλα συνεδριάζουν συχνά για την εκπόνηση και παραγωγή πολιτικών μελετών, προτάσεων, άρθρων και συνεντεύξεων.

Πως μπορώ να εγγραφώ στο ΚΕ.ΑΣ.Μ.;

Η εγγραφή στο ΚΕ.ΑΣ.Μ. ως συνεργαζόμενο Μέλος, όπου μπορείτε να ενταχθείτε σε μία εκ των Επιτροπών, στα Γραφεία ή να συνεργαστείτε εξωτερικά, πραγματοποιείται με την συμπλήρωση φόρμας.

Κάθε πότε πραγματοποιούνται εκδηλώσεις;

Μεγάλες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα κατά μέσα όρο ανά ένα μήνα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Ιουνίου κάθε έτους με ελεύθερη συμμετοχή και προσέλευση, ενώ μικρότερες εκδηλώσεις οργανώνονται με πρωτοβουλία των Υπεύθυνων Θεματικών Γραμματειών ή και της Διεύθυνσης σε έκτακτα θέματα.

Ποιοι είναι οι σκοποί του ΚΕ.ΑΣ.Μ.;

1) Η παραγωγή πολιτικών μελετών και προτάσεων για την προώθηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα.

2) Η ιδεολογική ανασυγκρότηση του φιλελευθερισμού στην Ελλάδα.

2) Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων με θέματα, που αφορούν τον οικονομικό, νομικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό και πνευματικό βίο και τις ανάλογες εξελίξεις και θεματικές.

3) Δημιουργία ενός συνεκτικού ιστού μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών, και ειδικότερα των νέων μελών της, φοιτητών και σπουδαστών.

Τι είναι το σήμα του ΚΕ.ΑΣ.Μ;

Το σήμα του Ινστιτούτου πρόκειται για συνδυασμό ενός αετού (με αλληγορικές σημασίες όπως αυτές της ελευθερίας, της τύχης, της ανεξαρτησίας) τα φτερά του οποίου καταλήγουν σε έναν πυρσό (η φωτιά του οποίου παραπέμπει στην δύναμη, την οξυδέρκεια, την επιμονή).

Είναι το ΚΕ.ΑΣ.Μ.  συνδεδεμένο με κόμμα ή φιλοδοξεί να γίνει ένα κόμμα;

Βάσει του Καταστατικού το ΚΕ.ΑΣ.Μ. δεν μπορεί να έχει επίσημες νομικές σχέσεις με υπάρχοντα κόμματα αλλά ούτε και να μετασχηματιστεί ποτέ σε ένα νέο κόμμα δεσμεύοντας τα μέλη του πολιτικά και ηθικά.

Ποιος χρηματοδοτεί το ΚΕ.ΑΣ.Μ;

Το Κέντρο έχει νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βασίζεται τόσο σε πρωτοβουλίες πολιτών όσο και σε επίσημες χορηγίες φορέων για την εξυπηρέτηση των υλικοτεχνικών αναγκών του.

Σε ποιους απευθύνεται το ΚΕ.ΑΣ.Μ. ιδεολογικά;

Το Ινστιτούτο απευθύνεται σε πολίτες όλων των ηλικιών οι οποίοι έχουν την όρεξη στην συμμετοχή σε μια ομαδική προσπάθεια όπως είναι το Ινστιτούτο μας. Οι πολιτικές αποχρώσεις των μελετών μας έχουν βάση τον φιλελευθερισμό υπό την ευρεία του έννοια, δηλαδή από τις παρυφές της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς μέχρι τους κόλπους της αστικής κοινοβουλευτικής δεξιάς.

 

Close