ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή Εργασιών

Το ΚΕΑΣΜ ως ινστιτούτο πολιτικοοικονομικών μελετών ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη την άνοιξη του 2015. Το καλοκαίρι του 2016 εξαπλώνεται και στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε 3 πυλώνες:

τις μελέτες

τα άρθρα

τις εκδηλώσεις

Πυλώνας 1: Μελέτες- ReformGR

            Το ΚΕΑΣΜ ως ινστιτούτο μελέτης και ρυθμιστής των μεταρρυθμιστικών τάσεων της νεολαίας παρουσιάζει από τις αρχές του 2017 την νέα καμπάνια #ReformGR.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής και παρουσίασης μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν τους ελληνικούς θεσμούς, το κράτος και την οικονομία.

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα το 2009 και συνεχίζεται ως σήμερα δεν είναι μια απλή κρίσης χρέους ή απλά αποτέλεσμα των υψηλών δίδυμων ελλειμάτων της ελληνικής οικονομίας; Η ρίζα του προβλήματος είναι πιο βαθιά και πιο περίπλοκη, και κρύβεται στον κορμό της Ελλάδας και του κράτους. Αν και η κρίση χτύπησε όλη την Ευρώπη, οι διάφορες ευρωπαϊκές οικονομίες άντεξαν, πράγμα που δεν συνέβη στην Ελλάδα εξαιτίας έλλειψης ανταγωνιστικών και υγιών θεσμών.

Γενική συνιστώσα όλων των μελετών τίθεται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών θεσμών. 

 

Οι μελέτες εκπονούνται από τους επιστημονικούς συνεργάτες και τα μέλη-συνεργάτες. Τα μέλη είναι οι νέοι που οργανώνουν και δίνουν την έμπνευση για την εκπόνηση της εργασίας και οι επιστημονικοί συνεργάτες είναι οι καθηγητές, πανεπιστημιακοί, ειδικοί επί των θεμάτων και επιστήμονες που υποστηρίζουν και υπογράφουν την επιστημονική ορθότητα των μελετών ακριβώς επειδή καθοδηγούν τα μέλη κατά την έρευνα και κατά τις απορίες που προκύπτουν στα πλαίσια αυτής.

Πυλώνας 2: Άρθρα-KeasmExperts

Το ΚΕΑΣΜ σε συνεργασία με εταιρίες επικοινωνίας, ΜΜΕ, social media προβάλλει τις εργασίες των Μελών του και των επιστημονικών συνεργατών του, προκειμένου να αυξήσει το κύρος τόσο των μελών του όσο και του ινστιτούτου. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ως φορέας προβολής αξιόλογων άρθρων και προάγει τις ιδέες και σκέψεις που αφορούν το ιδεολογικό του πεδίο.

Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν την δυνατότητα να γράφουν άρθρα με ένα σύστημα rotation τόσο από άποψη εναλλαγής της σειράς συγγραφής μεταξύ των μελών όσο και από άποψη θεματικών. Έτσι επιτυγχάνουμε το να παραμένει το ΚΕΑΣΜ up to date όλο το χρόνο σε όλο το φάσμα του επιστητού που εξετάζει.

Παράλληλα, τον Νοέμβριο του 2016 ξεκίνησε η στήλη του ΚΕΑΣΜ “KeasmExperts” όπου παρουσιάζονται απόψεις και προτάσεις ειδικών επάνω σε κάθε τομέα. (1-2 το μήνα)

Πυλώνας 3: Εκδηλώσεις

            Το ΚΕΑΣΜ διοργανώνει σε συχνά χρονικά διαστήματα εκδηλώσεις πάνω σε επίκαιρα θέματα. Σκοπός είναι η ταυτόχρονη συζήτηση και  παρουσίαση ορισμένων πορισμάτων από τις μελέτες. Βεβαίως για έκτακτα θέματα θα γίνονται έκτακτες εκδηλώσεις. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν οι εκδηλώσεις αποφασίζονται από τη Διεύθυνση και ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων πραγματώνεται από το γραφείο επικοινωνίας.

 

Το ΚΕΑΣΜ με μέλη ικανά να εκπονήσουν άριστες μελέτες, ως πλατφόρμα προώθησης κειμένων και ως φορέας διοργάνωσης ενδιαφερουσών εκδηλώσεων αναδεικνύεται σε ινστιτούτο ανταλλαγής σκέψεων και προώθησης μεταρρυθμιστικών ιδεών.      

Close