ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη για Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα: https://drive.google.com/file/d/0BxQCP7gIT5OQclQ0YkktcFZ3ZGc/view?usp=sharing

Μελέτη για το Θεσμικό Πλαίσιο της Κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων: https://drive.google.com/file/d/0BxQCP7gIT5OQLXJod3dZLVE2RFk/view?usp=sharing

Μελέτη για τον Εξορθολογισμό του Συστήματος του Τειρεσία: https://drive.google.com/file/d/0BxQCP7gIT5OQeUtNaXNxZFhkTTA/view?usp=sharing

Προτάσεις για αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα: https://drive.google.com/file/d/0BxQCP7gIT5OQdTd4UkYyZjVNcDA/view?usp=sharing

Close