ΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ)

1 Ιουλίου 2016: Συμμετοχή στο πρόγραμμα πολιτικών ακαδημιών του Konrad Adenauer Stiftung και του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής στις Σέρρες και την Πρώτη Σερρών.

1 Σεπτεμβρίου 2016: Ίδρυση Παραρτήματος Αττικής με έδρα την Αθήνα.

20 Οκτωβρίου 2016: Ίδρυση Παραρτήματος Θράκης με έδρα την Ορεστιάδα.

12 Ιανουαρίου 2017: Συνάντηση γνωριμίας και συνεργασία με την Διευθύντρια στο Γραφείο του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως στο Κοινοβούλιο, κα. Ελίνα Κυπραίου.

10 Φεβρουαρίου 2017: Συνάντηση γνωριμίας και συνεργασία με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

8 Mαρτίου 2017: Συνάντηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για θέματα εγγραφής και εκκινήσεως επιχειρήσεων.

9 Μαίου 2017: Συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας με τον Γενικό Πρόξενο της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, κ. Phillippe Ray.

16 Ιουνίου 2017: Συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Αχιλλέα Ζαπράνη.

15 Ιουλίου 2017: Συνάντηση με το Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων στην Αθήνα

1 Σεπτεμβρίου 2017: Συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, κ. Κυριάκο Ποζρικίδη.

21 Σεπτεμβρίου 2017: Συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας με τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, κ.Αντώνιο Μανδρίτη.

25 Οκτωβρίου 2017: Δημοσίευση νέου οργανογράμματος με 100 επιστημονικούς και διοικητικούς συνεργάτες σε εθελοντική βάση.

18 Νοεμβρίου 2017: Ίδρυση Παραρτήματος Πελοποννήσου με έδρα την Κόρινθο.

Close