Το ΚΕ.ΑΣ.Μ.

Το ΚΕντρο ΑΣτικής Μεταρρύθμισης αποτελεί ένα Κέντρο Ερευνών και Μελέτης της πολιτικής πραγματικότητας, που ιδρύθηκε από μία ομάδα  νέων πολιτών με σκοπό την ανανέωση του πάθους για τα κοινά και την συμβολή στην στην περαιτέρω ανάπτυξη του φιλελεύθερου μεταρρυθμιστικού κέντρου και της κεντροδεξιάς. Το Κέντρο δεν φιλοδοξεί στην δημιουργία ενός κόμματος ή μίας πολιτικής παράταξης, με την ευρύτερη έννοια.

 Θέλουμε να συστήσουμε ξανά στο κοινό τον όρο ”πολιτική’’ και ”πολιτικές ιδέες”.  Στόχος μας, λοιπόν είναι η σύνθεση και η διάδοση νέων πολιτικών προτάσεων και καινοτόμων ιδεών, που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μίας σύγχρονης κοινωνίας και μίας ισχυρής εξωστρεφούς οικονομίας ικανής για ποιοτικότερες κοινωνικές υπηρεσίες. Θέλουμε μία κοινωνία ανοικτή και ανεκτική, χωρίς πελατειακούς δεσμούς, χωρίς προκατάληψη αλλά με ίσες ευκαιρίες, σε όλους τους χώρους, σε μια Ελλάδα ισχυρή. Είναι καιρός για φρέσκες, νεανικές πολιτικές λύσεις που θα απευθύνονται στα πραγματικά αίτια των προβλημάτων χωρίς φοβίες και taboo αλλά με ειλικρινή διάθεση για αλλαγές προόδου χαρακτηρισμένες από το φιλελεύθερο πνεύμα.

Οι πολιτικές μας προτάσεις διαμορφώνονται γύρω από πέντε βασικούς άξονες πολιτικής:

i)Την Οικονομία, τις Εργασιακές Σχέσεις, θέματα Ναυτιλίας καθώς και τις Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις.

ii)Την Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση.

iii)Τη Δημόσια τάξη, τη Δικαιοσύνη και την Εθνική άμυνα.

iv)Ζητήματα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Γεωπολιτικών σχέσεων.

v)Τη Συνταγματική και Πολιτική Μεταρρύθμιση.

Στο σύνδεσμο, που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το εγκεκριμένο από Δ.Ο.Υ. και Γ.Ε.ΜΗ. Καταστατικό του Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης: katastatiko.pdf .


Close